Česká společnost SatoshiLabs, která stojí za Trezorem, první hardwarovou peněženkou na světě, spouští nadaci Vexl Foundation. Jejími zakladateli jsou, stejně jako u SatoshiLabs, Marek “Slush” Palatinus a Pavol “Stick” Rusnák. Prezidentkou se stala Lea Petrášová, jež je současně CEO společnosti Vexl.it. Posláním nadace je šíření osobních a finančních svobod prostřednictvím osvěty, vzdělávání či přímé podpory různorodých projektů. Základní ideou totiž je, že bez svobodných transakcí, ať už finančních či jiných, ztrácí ostatní práva smysl. Jádrem nadace je v současnosti aplikace Vexl, která právě takové transakce umožňuje. Odráží tak původní účel bitcoinu – jako prostředku  decentralizované směny peer-to-peer, tedy směny bez jakýchkoli zprostředkovatelů.

„Vexl není jen aplikace, je to ztělesnění naší vize finanční autonomie. Věříme, že technologie by měly pomáhat k rozvoji a růstu, nikoliv sloužit k větší kontrole. Přičemž každý má právo na svobodnou volbu, sebeurčení a soukromí. Vexl poskytuje jednoduchou, soukromou a bezpečnou platformu pro peer-to-peer transakce s bitcoiny, která funguje bez KYC a zásahů institucí. A protože chceme tuto vizi finanční autonomie sdílet i na úrovni mimo SatoshiLabs, vznikla nadace Vexl Foundation. I díky ní tak může nyní vzniknout řada nových projektů, jejichž smýšlení je stejné jako naše. Zároveň věříme, že nám dá možnost dostat tuto filozofii mezi co největší počet lidí. Ať už se bude jednat o širokou veřejnost nebo tvůrce projektů navázaných na bitcoin,“ říká Lea Petrášová.

Osvětou proti nadměrné kontrole

Nadace Vexl Foundation se primárně zasazuje o navrácení finanční moci lidem a osvobození od institucionálních omezení a nadměrných regulací. Prostřednictvím pořádání a podpory meetupů či workshopů plánuje edukaci veřejnosti o principech fungování svobodných nástrojů umožňujících zachování hodnoty. K nim patří i přímá směna hodnoty bez přítomnosti třetích stran prostřednictvím kryptoměn. Kromě toho se však bude hlouběji věnovat tématům jako jsou zachování soukromí, vymezení se vůči digitálním regulacím a šíření finanční gramotnosti v decentralizovaných měnách jako je bitcoin nebo chainlink. 

Přímou podporu, ať už finanční či mentoringovou, ovšem Vexl Foundation nabídne také jednotlivcům, neziskovým organizacím, tvůrcům podcastů či projektů, jejichž záměrem je navracet bitcoinu jeho pravou podstatu. Tedy chápat ho jako prostředek decentralizované směny. “Naším cílem je postarat se o to, aby lidé měli větší přehled o svých finančních svobodách. Aby věděli, jaké mají možnosti a nenechali centralizované instituce kontrolovat příliš velkou část jejich každodenního rozhodování. Proto máme nespočet témat, jež chceme společně s nadací otevírat. Současně ale míříme také na již fungující projekty a byznysy. Budeme jim pomáhat s onboardingem do bitocinu a lightning networku, jenž jim umožní větší kontrolu nad vlastními prostředky,” doplňuje jeden ze spoluzakladatelů Pavol Rusnák.

Index mírou svobody

Postoj nadace je kritickou reakcí na praktiky KYC (Know Your Customer), které mohou vést k narušení bezpečnosti a odhalení cenných soukromých údajů uživatelů. Současně se svým spuštěním vydala nadace Index finanční tyranie (Financial Tyranny Index, FTI). FTI je komplexní nástroj, který měří rozsah etatistických zásahů do finančního prostoru. Zahrnuje parametry, jako je růst peněžní zásoby, zavedení hotovostních limitů, nástup digitálních měn centrálních bank (CBDC) a celkové daňové zatížení. 

„Musíme se vrátit k principům, na kterých byl bitcoin založen, a nasměrovat moc zpět k jednotlivcům. Nadace Vexl je naším krokem k této změně. S novým digitálním věkem jsme totiž svědky znepokojivé finanční centralizace. Zajímavé přitom je, že z prvních zjištění FTI vyplývá, že mnoho západních demokracií světa, včetně Francie, Belgie, Kanady a Nizozemska, patří mezi dvacet zemí s nejvyšší mírou státní finanční kontroly. Náš index má za cíl zpochybnit a upozornit na tato stupňující se omezení finanční svobody. Cílem celé činnosti ovšem není zbořit veškeré instituce. Chceme, aby nad tím lidé přemýšleli, nenechali vše v rukách centrální moci a uvědomovali si své možnosti,“ uzavírá další ze spoluzakladatelů Marek Palatinus.

Čtěte dále:

Líbilo? Pomohl vám článek?

Dejte to najevo pár satoshi. Potěší mě libovolná částka.

Ukázat adresu