Český překlad článku pánů Ulricha Bindseila a Jürgena Schaafa, který vyšel na webu ECB.

Vyvrácené lži a nepřesnosti:

  • Chainalysis zjistila, že pouze 0,34 % objemu transakcí s kryptoměnami v roce 2023 připadá na trestnou činnost. Podíl bitcoinu je s 25 % výrazně nižší. Nezákonné transakce s eury představovaly v roce 2010 1 % HDP EU, tj. 110 miliard eur.
  • Euro ztratilo za posledních pět let skoro 93 % své hodnoty vůči bitcoinu
  • v textu autoři míchají kryptoměny, bitcoin a stablecoiny
  • v jedné části popisují bitcoin jako nástroj zločinců a v další popisují, jak není anonymní a vše jde vysledovat

A teď již překlad článku ECB (pomáhala AI, nemám čas to pilovat celý den):

Bitcoin nesplnil slib, že bude globální decentralizovanou digitální měnou, a stále se téměř nepoužívá k legitimním převodům. Nejnovější schválení ETF nic nemění na tom, že Bitcoin není vhodný jako platební prostředek ani jako investice.

Americká Komise pro cenné papíry (SEC) 10. ledna schválila spotové burzovně obchodované fondy (ETF) pro Bitcoin. Pro fanoušky je formální schválení potvrzením, že investice do Bitcoinu jsou bezpečné a předchozí rally je důkazem nezadržitelného triumfu. S oběma tvrzeními nesouhlasíme a opakujeme, že reálná hodnota Bitcoinu je stále nulová. Pro společnost je obnovený cyklus boomu a propadu Bitcoinu hrozivou perspektivou. Vedlejší škody budou obrovské, včetně škod na životním prostředí a konečného přerozdělení bohatství na úkor méně sofistikovaných.

Příspěvek na blogu ECB v listopadu 2022 vyvracel falešné sliby Bitcoinu a varoval před společenským nebezpečím, pokud nebude účinně řešeno. Tvrdili jsme, že Bitcoin nesplnil svůj původní slib stát se globální decentralizovanou digitální měnou. Ukázali jsme také, že druhý slib Bitcoinu, že se stane finančním aktivem, jehož hodnota bude nevyhnutelně dále růst, byl stejně mylný. Varovali jsme před riziky pro společnost a životní prostředí, pokud by se bitcoinové lobby podařilo znovu nastartovat bublinu s nechtěnou pomocí zákonodárců, kteří by mohli dát zdánlivé požehnání tam, kde by byl nutný zákaz (Bindseil, Schaaf a Papsdorf, 2022).

Bohužel se všechna tato rizika naplnila.

V současné době jsou transakce s bitcoiny stále nepohodlné, pomalé a nákladné. Mimo darknet, skrytou část internetu využívanou ke kriminálním aktivitám, se k platbám téměř vůbec nepoužívá (Chainalysis zjistila něco jiného. Poznámka překladatele). Regulační iniciativy zaměřené na boj proti rozsáhlému využívání sítě Bitcoin zločinci zatím nebyly úspěšné. Ani plná podpora ze strany vlády v Salvadoru, která mu udělila status zákonného platidla a usilovně se snažila nastartovat síťové efekty prostřednictvím počátečního daru 30 dolarů v bitcoinech zdarma občanům, jej nedokázal etablovat jako úspěšný platební prostředek.
Stejně tak není bitcoin stále vhodný jako investice. Nevytváří žádný peněžní tok (na rozdíl od nemovitostí) ani dividendy (akcie), nelze jej produktivně využít (komodity) a nenabízí žádný společenský přínos (zlaté šperky) ani subjektivní zhodnocení na základě výjimečných schopností (umělecká díla). Méně finančně znalé drobné investory žene strach z toho, že o něco přijdou, což je vede k potenciální ztrátě peněz.

A těžba bitcoinů pomocí mechanismu proof of work nadále znečišťuje životní prostředí ve stejném měřítku jako celé státy, přičemž vyšší ceny bitcoinů znamenají vyšší spotřebu energie.

Kde koupit bitcoin?

Česká burza a směnárna Coinmate je výborná volba pro začátečníky i pokročilé. Pokud ji neznáte, přečtěte si mojí recenzi. Nebo se rovnou zaregistrujte.

Ale přestože to všechno bylo známo a pověst celé kryptografické scény byla poškozena dlouhým a stále rostoucím seznamem dalších skandálů, Bitcoin se od konce prosince 2022 výrazně zotavil z necelých 17 000 dolarů na více než 52 000 dolarů. Drobní investoři se do kryptoměn vracejí s mírným zpožděním, i když se do nich zatím nehrnou po hlavě jako před třemi lety (Bloomberg, 2024).

Proč tedy mrtvá kočka skáče tak vysoko?

Pro mnohé byla rally na podzim 2023 zahájena vyhlídkou na brzký obrat v politice úrokových sazeb amerického Federálního rezervního systému, snížením odměn za těžbu BTC na polovinu na jaře a později schválením spotového ETF na bitcoin ze strany SEC.

Nižší úrokové sazby by zvýšily rizikový apetit investorů a schválení spotového ETF by Bitcoinu otevřelo brány na Wall Street. Obojí slibovalo velký příliv finančních prostředků – jediné účinné palivo ve spekulativní bublině.

Přesto by se mohlo ukázat, že jde o blesk z čistého nebe. Zatímco v krátkodobém horizontu mohou mít přitékající peníze velký vliv na ceny bez ohledu na fundamenty, v dlouhodobém horizontu se ceny nakonec vrátí ke svým fundamentálním hodnotám. A bez jakýchkoli peněžních toků nebo jiných výnosů je reálná hodnota aktiva nulová. Odpoutána od ekonomických fundamentů je každá cena stejně (ne)věrohodná – fantastický stav pro prodejce hadího oleje.

Stejně tak použití ETF jako nástroje financování nemění reálnou hodnotu podkladových aktiv. ETF s jediným aktivem staví skutečnou finanční logiku na hlavu (i když ve Spojených státech existují i jiné). Cílem ETF je obvykle diverzifikovat riziko tím, že drží mnoho jednotlivých cenných papírů na trhu. Proč by někdo platil poplatky správci aktiv za službu úschovy pouze jednoho aktiva – místo aby využil přímo správce, což je ve většině případů jedna obrovská krypto burza, nebo dokonce držel mince zdarma bez jakéhokoli prostředníka? Navíc již existovaly jiné snadné způsoby, jak získat kótovanou expozici vůči bitcoinům nebo nakoupit bitcoiny bez jakéhokoli zprostředkování. Problémem nikdy nebyl nedostatek možností spekulovat pomocí Bitcoinu – ale spíše to, že jde pouze o spekulaci. Nakonec je neuvěřitelnou ironií, že kryptojednotka, která si dala za cíl překonat démonizovaný zavedený finanční systém, potřebuje konvenční zprostředkovatele, aby se rozšířila mezi širší skupinu investorů.

Ke snížení odměn za těžbu BTC na polovinu dojde v polovině dubna. Poté, co bitcoinová síť vytěží 210 000 bloků, tedy zhruba každé čtyři roky, se odměna za zpracování transakcí, kterou těžaři bitcoinů dostávají, sníží na polovinu. Současný limit 900 BTC za den se pak sníží na 450. Snížení na polovinu snižuje odměny za těžbu bitcoinů, i když zůstává nákladná. V minulosti po takovém půlení následoval růst cen. Pokud by se však jednalo o spolehlivý vzorec, byl by nárůst již plně zaceněn (někteří tvrdí, že tomu tak bylo).

I když je současná rally poháněna dočasnými faktory, existují tři strukturální důvody, které mohou vysvětlit její zdánlivou odolnost: pokračující manipulace s „cenou“ na neregulovaném trhu bez dohledu a bez spravedlivé hodnoty, rostoucí poptávka po „měně zločinu“ a nedostatky v úsudcích a opatřeních úřadů.

Manipulace s cenou od počátku Bitcoinu

Historie Bitcoinu se vyznačuje manipulací s cenou a dalšími druhy podvodů. U aktiva, které nemá žádnou reálnou hodnotu, to nemusí být příliš překvapivé. Kryptoburzy byly zavírány a jejich provozovatelé byli stíháni kvůli podvodům již během prvních cyklů. A cenotvorba zůstala pochybná i v loňském roce, kdy došlo k vzestupu. Jedna analýza (Forbes, 2022) 157 kryptografických burz zjistila, že 51 % vykazovaného denního objemu obchodů s bitcoiny je pravděpodobně falešných

Manipulace se mohla stát účinnější, protože objemy obchodů se během nedávného výrazného poklesu zvaného „kryptozima“ výrazně snížily, protože zásahy do trhu mají větší dopad, když je likvidita nízká. Podle jednoho z odhadů činil průměrný objem obchodů s bitcoiny v letech 2019 až 2021 přibližně 2 miliony bitcoinů, zatímco v roce 2023 to bylo pouhých 500 000 bitcoinů (Athanassakos a Seeman, 2024).

Měna zločinu: financování zla

Jak kritici často zdůrazňují: klíčovým užitkem, který krypto měna nabízí, je financování terorismu a zločinů, jako je praní špinavých peněz a ransomware. Poptávka po tomto nechvalně známém užitku je velká – a stále roste.

Navzdory poklesu trhu objem nelegálních transakcí stále roste. Škála možných aplikací je široká.

Bitcoin zůstává hlavní volbou pro praní špinavých peněz v digitálním světě – v roce 2022 bylo na nelegální adresy převedeno 23,8 miliardy dolarů v kryptoměnách, což představuje 68,0% nárůst oproti předchozímu roku. Přibližně polovina těchto prostředků byla převedena přes běžné burzy, které navzdory opatřením na dodržování předpisů slouží jako kanály pro přeměnu nelegálních kryptoměn na hotovost. (Chainanalysis, 2024 [zpráva hovoří o Tetheru, ne o BTC, poznámka překladatele]).

Kryptoměny jsou navíc i nadále preferovaným prostředkem pro platby ransomwaru, přičemž útoky na nemocnice, školy a vládní úřady vynesly v roce 2023 1,1 miliardy dolarů, zatímco v roce 2022 to bylo 567 milionů dolarů (Reuters, 2024).

Špatné posouzení ze strany úřadů?

Mezinárodní společenství zpočátku uznávalo, že Bitcoin nemá pozitivní sociální přínos. Zákonodárci váhali s konkretizací předpisů kvůli abstraktní povaze pokynů a obavám z odlišnosti bitcoinu od tradičních finančních aktiv. Tlak dobře financovaných lobbistů a kampaně v sociálních médiích však vyvolaly kompromisy, které byly chápány jako částečné schválení investic do Bitcoinu (The Economist, 2021).

V Evropě bylo cílem nařízení o trzích s kryptoaktivy (Markets in Crypto Assets Regulation, MiCA) z června 2023 omezit podvodné emitenty a obchodníky s kryptografickými jednotkami s – navzdory původním záměrům vůči skutečným kryptoaktivům – , případným zaměřením na stablecoiny a poskytovatele služeb, i když bez regulace a omezení Bitcoinu jako takového. Méně informovaní nezasvěcení by zároveň mohli nabýt falešného dojmu, že se zavedením MiCA bude Bitcoin rovněž regulován a bezpečný.

V USA zahrnoval přístup Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) k Bitcoin ETF zpočátku kompromisy a upřednostňoval futures ETF kvůli jejich vnímané nižší volatilitě a nižšímu riziku manipulace s cenami. Soudní rozhodnutí v srpnu 2023 však přinutilo SEC povolit spotové ETF, což vedlo k výrazné tržní rally.

Spojené státy ani EU dosud nepodnikly žádné účinné kroky k řešení spotřeby energie bitcoinu, přestože existují důkazy o jeho obrovském negativním dopadu na životní prostředí.

Decentralizovaná povaha bitcoinu představuje pro úřady výzvu, která někdy vede ke zbytečnému regulačnímu fatalismu. Transakce v Bitcoinu však nabízejí spíše pseudonymitu než úplnou anonymitu, protože každá transakce je spojena s jedinečnou adresou ve veřejném blockchainu. Proto je Bitcoin proklínaným nástrojem anonymity, který usnadňuje nezákonné činnosti a vede k právním krokům proti pachatelům díky vysledování transakcí (Greenberg, 2024).

Navíc se zdá nesprávné, že by Bitcoin neměl podléhat silným regulačním zásahům, až prakticky zákazu. Přesvědčení, že je člověk chráněn před účinným přístupem orgánů činných v trestním řízení, může být i v případě decentralizované autonomní organizace (DAO) značně ošidné. DAO jsou digitální komunity vlastněné členy bez centrálního vedení, které jsou založeny na technologii blockchain. Nedávný případ se týkal společnosti BarnBridge DAO, která dostala od SEC pokutu více než 1,7 milionu dolarů za to, že nezaregistrovala nabídku a prodej kryptografických cenných papírů. Navzdory tvrzení o autonomii se DAO po nátlaku SEC na své zakladatele dohodla. Pokud jsou správci decentralizovaných infrastruktur identifikováni, mohou je orgány účinně stíhat, což poukazuje na omezení deklarované autonomie.

Tato zásada se vztahuje i na Bitcoin. Síť Bitcoin má strukturu správy, v níž jsou role přiděleny určeným osobám. Orgány by mohly rozhodnout, že tyto osoby by měly být stíhány s ohledem na velký rozsah nelegálních plateb pomocí Bitcoinu. Decentralizované finance mohou být regulovány tak silně, jak zákonodárce považuje za nutné.

Nedávný vývoj, jako jsou zvýšené pokuty za nedostatečné kontroly (Noonan a Smith, 2024). a dohoda EU o zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz pro kryptoaktivy, naznačují rostoucí uznání potřeby přísnější regulace v oblasti kryptoměn.

Závěr

Cenová hladina bitcoinu není ukazatelem jeho udržitelnosti. Neexistují žádné ekonomické fundamentální údaje, neexistuje žádná reálná hodnota, z níž by bylo možné odvodit seriózní prognózy. Ve spekulativní bublině neexistuje žádný „důkaz ceny“. Naopak, reflace spekulativní bubliny ukazuje účinnost bitcoinové lobby. „Tržní“ kapitalizace vyčísluje celkové společenské škody, které nastanou, až se domeček z karet zhroutí. Je důležité, aby orgány byly ostražité a chránily společnost před praním špinavých peněz, kybernetickou a jinou kriminalitou, finančními ztrátami pro finančně méně vzdělané a rozsáhlými škodami na životním prostředí. Tento úkol zatím nebyl splněn.

Vyvrácené lži a nepřesnosti:

  • Chainalysis zjistila, že pouze 0,34 % objemu transakcí s kryptoměnami v roce 2023 připadá na trestnou činnost. Podíl bitcoinu je s 25 % výrazně nižší. Nezákonné transakce s eury představovaly v roce 2010 1 % HDP EU, tj. 110 miliard eur.
  • Euro ztratilo za posledních pět let skoro 93 % své hodnoty vůči bitcoinu
  • v textu autoři míchají kryptoměny, bitcoin a stablecoiny
  • v jedné části popisují bitcoin jako nástroj zločinců a v další popisují, jak není anonymní a vše jde vysledovat

Čtěte dále:

Líbilo? Pomohl vám článek?

Dejte to najevo pár satoshi. Potěší mě libovolná částka.

Ukázat adresu